NEVŞEHİR TİCARET BORSASI

Bilgi Ve İletişim Politikası

Borsamız, gelişen bilgi ve iletişim teknolojinin gerekliliklerini kullanma yeteneği geliştirecek, üyelere ve kurumlara örnek olacak şekilde bu teknolojileri kullanacaktır. Yine bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığı ile üyenin, ilin ve ülkenin katma değer sağlamasına katkı sağlayacak. Özellikle bilgi güvenliği başta olmak üzere, bu teknolojilerin risk değerlendirmelerini yapacak ve stratejiler geliştirerek, acil durum önlemlerini alacaktır.