NEVŞEHİR TİCARET BORSASI

Haberleşme Politikası

Üyelerin iletişim konusunda tercih ettikleri yöntemleri tespit ederek haberleşmeyi bu yöntemlere uygun şekilde gerçekleştirmek. Teknolojinin gerektirdiği her türlü iletişim olanakları ile yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanmak.

Üyelerimizin, il ve ülke bünyesinde hazırlanmış ekonomik raporlar, iş istatistikleri, faaliyet raporları, dergi, bülten, arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde genel ve kurumun ürettiği bilgilerine kolayca ulaşılabilirliği sağlamaktır.