NEVŞEHİR TİCARET BORSASI

Kapadokya Tekno Park

10 Ocak 2018 tarihli ve 2017/11145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası,  ve Nevşehir Acıgöl  Organize Sanayi Bölgesi  içinde yer alan  4 ortaklı anonim şirketi olarak 19/02/2018 tarihinde kurularak faaliyete geçti.

Kapadokya Teknopark A.Ş.‘nin öncelikli amacının; “Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yükseklileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak adına çalışmalar yürütmektir.

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız