NEVŞEHİR TİCARET BORSASI

Mali Yönetim Politikası

Nevşehir Ticaret Borsası, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ve sorumluluk kapsamında üyelerinden aldığı ücretlerden oluşan gelirlerini; üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi yönünde kullanacaktır.

Mali yapısını;

  • Denk bütçe ilkesine ve mali disipline uygun olarak yürütecek.
  • Mali yapısında sürekliliği sağlayarak, harcamalarını ölçülebilir kılacak ve belgelerle tanımlayacak.
  • Bütçede planlama ve tutarlılık sağlayacak.
  • Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak,yürütecektir.