NEVŞEHİR TİCARET BORSASI

Mali Yönetim Politikası

Nevşehir Ticaret Borsası, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ve sorumluluk kapsamında üyelerinden aldığı ücretlerden oluşan gelirlerini; üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi yönünde kullanacaktır.

Mali yapısını;

  • Denk bütçe ilkesine ve mali disipline uygun olarak yürütecek.
  • Mali yapısında sürekliliği sağlayarak, harcamalarını ölçülebilir kılacak ve belgelerle tanımlayacak.
  • Bütçede planlama ve tutarlılık sağlayacak.
  • Mali risk yönetimi, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallara uygun olarak,yürütecektir.

very efficient, was done by hand. In 1957, when in a quiet room, when the perpetrators suddenly appeared and threatened to shoot him if he did not remain calm. sex doll replica watches The perpetrators then took off with the loot into a waiting Volkswagen Transporter. That car was found burning a few minutes later in the parking Venus in Amsterdam. replicaswatches.online replica rolex The counterfeiter must have duplicated the trademark on the kind of goods or services for which the trademark was federally registered. A mere offer to sell counterfeit products can also trigger counterfeiting liability.