NEVŞEHİR TİCARET BORSASI
Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.
Başkan Köşesi

Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.

  

 

http://www.turib.com.tr/Default.aspx  TÜRİB NEDİR ? (Açıklama için Lütfen Tıklatyın)    ELÜS NEDİR ? ( Açıklama için Lütfen Tıklayın )

 

YATIRIMCI BİLGİLENDİRME KLAVUZU (İndirmek İçin Lütfen Tıklayın )

TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) Üyeliği İçin Gerekli Evraklar

TÜRİB üyeliği için istenen evraklar aşağıda listelenmiştir. Firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulan evrakların

Borsamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Gerçek Kişi Başvuru Evrakları;

1- Gerçek Kişi Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi

3- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (ikametgâh ilmühaberi, fatura vb.)

4- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

5- Gerçek kişi müşteri tanıma formu (İndirmek için tıklayınız)

6- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metni (İndirmek için tıklayınız)

7- Gerçek kişi vekil tayin formu - Vekalet verildiğinde doldurulacaktır (İndirmek için tıklayınız)

 Tüzel Kişi Başvuru Evrakları;

1- Tüzel Kişi Başvuru Dilekçesi (İndirmek için tıklayınız)

2- Kuruluş ilanının yer aldığı ticaret sicil gazetesi örneği

3- Ticaret sicilden alınan faaliyet belgesi örneği

4- Vergi levhası örneği

5- İmza sirküleri aslı veya noter onaylı fotokopisi

6- Aracı kurum veya bankadan alınacak yatırım hesabını gösterir belge

7- Temsilci atanmasına ilişkin yetkili organ tarafından alınan karar

8- Tüzel kişi müşteri tanıma ve temsilci tayin formu (İndirmek için tıklayınız)

9- Yatırımcı aydınlatma onay ve taahhüt metni (İndirmek için tıklayınız)