NEVŞEHİR TİCARET BORSASI
Başkan Köşesi

Akreditasyon Sistemi

AKREDİTASYON SÜRECİ

Akreditasyon Standardı TOBB tarafından oluşturulmuştur ve ona aittir. Akreditasyon Kurulu vasıtasıyla oda ve borsalar tarafından uygulanır. Oda ve borsa şubeleri de Akreditasyon başvurusu yapabilir ve aynı şartlarda akredite olabilirler. Standartta oda ve borsalara yapılan tüm atıflar, oda ve borsa şubelerine de yapılmış sayılır. Oda ve Borsalara katma değer sağlamak ve işlerini geliştirmek için süreç;

 • Odaların ve borsaların yıllık olarak kendilerini değerlendirmesi esasına dayanmaktadır.
 • Akreditasyon Kurulu’nun belirleyeceği bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından her 3 yılda bir yapılacak denetimle Akreditasyon Kılavuzuna uygunluğunun dışarıdan doğrulanması gerekmektedir.
 • Bir oda/borsanın Akredite olmada zorlanması halinde, akredite olan oda ve borsalarla, TOBB'un personel desteği vasıtasıyla, geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini sağlayacak bir mekanizma kurulmuştur.
 • Bir itiraz süreci içerecek şekilde yapılandırılmıştır.
 • Kriterleri diğer ilgili akreditasyon standartlarıyla birleştirilebilecek şekilde tasarlanmıştır. 

STANDARTIN YAPISI TEMEL YETERLİLİKLER ;

Bu bölüm, bir oda ya da borsanın akredite olduğunu ortaya koyabilmesi için sahip olması gereken temel yeterlilikleri ifade etmektedir. Yani, finans dâhil kurumsal yönetişim ve idarede iyi uygulamanın tanımını, amacını ve ilgili kriterleri verir.

TEMEL HİZMETLER;

Bu bölüm, akredite oda ya da borsanın üyelerine sunması gereken ana hizmetleri belirler. Bölüm ayrıca, iyi uygulamanın tanımını, Akreditasyon Süreci Akreditasyon Standardı Sayfa: 8 amacını ve ilgili kriterleri içerir. Kriterler üyelere sunulan hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi ile oda ve borsaların bunlar üzerinde uyguladıkları kontroller üzerinde odaklanır. Bu bölümler genel tanıtım, zorunlu gereklilikler ve iyi uygulama örneklerinden oluşur.

İLKELERİ

Akreditasyon aşağıdaki ilkeler üzerine kurulmuş olup, bu ilkelere dayalı olarak devam ettirilmesi gerekmektedir:

 • Kalitenin geliştirilmesi için açık bir yol bulunmalıdır.
 • Akreditasyon Standardının profesyonel ve geniş bir iş çevresi tarafından tanınan ve kullanılmakta olan kalite sistemleriyle bağlantılı bir metodolojisi olmalıdır.
 • Kriterler basit, anlaşılır ve oda ve borsaların ana faaliyet konularıyla ilgili olmalıdır.
 • Kriterler mümkün mertebe girdiler bakımından değil, çıktılar bakımından ifade edilmelidir.
 • Akreditasyon Standardı ileriye yönelik olmalı ve oda ve borsaların geleceğe uygun en iyi uygulamayı gerçekleştiren oda ve borsalar olduklarını ortaya koymalıdır.
 • Zaman içinde kriterlerin değiştirilebilmesine olanak sağlamalıdır.
 • Akreditasyon Standardı bürokrasiden uzak, kalitenin ve hizmetin değerinin tam olarak ortaya konduğu bir yapıda olmalıdır.
 • Akreditasyon Standardı oda ve borsaların üyelerine vermeyi amaçladığı hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesinde kolaylaştırıcı bir rol oynamalıdır.
 • Değerlendirmeye mümkün mertebe tarafsız boyutlar dâhil edilmelidir. Ancak, kapsamlı bir değerlendirme sağlamak için Standardın işleyişi ve paydaş grup düşüncelerini de hesaba katarak öznel ve nesnel bir karışımı içeren değerlendirme kullanılmalıdır.
 • Güçlü ve etkili kontrol mekanizmaları sağlanmalı ve denetimler yetkin personelce gerçekleştirilmelidir. · Akreditasyon Standardı Yerel Kalkınmaya öncülük etmelidir.

 

YARARLARI

Akredite Oda/Borsalar aşağıdakilerden yararlanacaklardır:

 • Kalitesi teminat altında olan Oda ve Borsaların bölgesel ve ulusal ağın bir parçası olarak elde edecekleri güç ve profil.
 • Finans fırsatları, bilişim, iletişim ağı kurma ve kişisel gelişim için uluslararası oda/borsalar ağının bir parçası olma.
 • Yapılandırılmış, etkin bir danışmanlık ve iletişim süreci vasıtasıyla üye görüşlerinin bölgesel ve ulusal düzeyde karar alıcılara ulaştırılacağından emin olma.
 • İş performansını ve verimliliğini artırmak için tüm ağ içindeki oda/borsalarda iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik bir mekanizmanın yer alması.
 • Personelin sürekli mesleki gelişimine yardımcı olacak destek bir yapı. Bu kazanımların sonucunda üyeler; profesyonel biçimde, yüksek kalitede hizmet sunulmasını temin etmek amacıyla çok sıkı bir denetim sürecinden geçirilen bir dizi ana hizmetlere erişim sağlayabileceklerdir.

very efficient, was done by hand. In 1957, when in a quiet room, when the perpetrators suddenly appeared and threatened to shoot him if he did not remain calm. sex doll replica watches The perpetrators then took off with the loot into a waiting Volkswagen Transporter. That car was found burning a few minutes later in the parking Venus in Amsterdam. replicaswatches.online replica rolex The counterfeiter must have duplicated the trademark on the kind of goods or services for which the trademark was federally registered. A mere offer to sell counterfeit products can also trigger counterfeiting liability.