NEVŞEHİR TİCARET BORSASI
Başkan Köşesi

Borsanın Faydaları

Çiftçinin ürettiği tarım ürünleri piyasanın mevcut şartları içinde gerçek değerine ulaştığı ölçüde, Devletin tarım sektöründe destekleme politikaları sebebiyle üstleneceği mali yük azalır.

 • Tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerin alım satımının Borsaya tescili ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sağlanmakta böylece, devletin bu ürünler üzerinde stopaj KDV ve vergi kayıp ve kaçakları önlenmektedir.

 • Ticaret borsaları, önceden tahmini mümkün dalgalanmaları da istikrara kavuşturur.

 • Ticaret Borsaları Müteahhitlik Piyasasında Çalışan Kişiler İçin Avantaj Sağlar.
  İşadamı riskten kurtulmak için, ticaret borsasında taahhüt ettiği teslim tarihi ve mal miktarı ile uyumlu olarak bu maldan vadeli alım yaparak riskten kurtulmuş olur.

 • Ticaret Borsaları İhracatçıya Avantaj Sağlar :
  Gıda, tekstil gibi sanayi dallarında çalışan üretici ihracatçılar vadeli alım sözleşmeleri yaparak, ihracat taahhütlerini zamanında, istenilen kalite ve fiyatta yerine getirme imkanı  bulabilmektedirler.

 • Ticaret Borsaları Tüketici Menfaatlerini Korur.
  Ticaret Borsaları üretimi ve tüketimi son derece yaygın olan tarım ürünlerinin bölge ve zaman bakımından fiyat farklarını kısmen telafi ederek, tüketicinin menfaatlerine uygun adil ve gerçek fiyatların oluşumuna katkıda bulunur.

 • Ticaret Borsaları Üreticiye Fayda Sağlar:
  Borsalar üreticilerin, ürünlerini çok miktarda alıcı karşısında arz edebildikleri, böylece o günkü şartlar içinde, güvenle ve gerçek fiyatla satabildikleri bir piyasadır.
  Ticaret Borsalarına sadece borsaya kayıtlı üyeler girebilirler ve borsada işlem yapabilirler. Bu sınırlamanın tek istisnası tarım üreticileridir. Bu sebeple, her borsada satıcıların önemli bir bölümünü tarım üreticileri oluşturur.

 • Tahkim Yöntemiyle İhtilafların Çözümünde Zaman Kaybı Yaşanmaz !
  Üyeler arasında meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar Hakem Heyetleri marifetiyle çözülür.

very efficient, was done by hand. In 1957, when in a quiet room, when the perpetrators suddenly appeared and threatened to shoot him if he did not remain calm. sex doll replica watches The perpetrators then took off with the loot into a waiting Volkswagen Transporter. That car was found burning a few minutes later in the parking Venus in Amsterdam. replicaswatches.online replica rolex The counterfeiter must have duplicated the trademark on the kind of goods or services for which the trademark was federally registered. A mere offer to sell counterfeit products can also trigger counterfeiting liability.