NEVŞEHİR TİCARET BORSASI
Coğrafi İşaretler
Başkan Köşesi

Kabak Çekirdeği

 

 

KABAK ÇEKİRDEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

İnsanoğlu yaşadığı sürece besin alımına muhtaçtır. Beslenme ile birlikte insanoğlunun sağlığı başta olmak
üzere dinlenme ve eğlence ihtiyaçlarının giderilmesinde Kabak Çekirdeğinin önemli bir yeri vardır.
Çekirdek kabağı bitkisel özelliklerinden dolayı üreticisi için her zaman avantajlı bir ürün olmuştur. Son
yıllarda Dünyada ve Ülkemizde üretimi giderek artmaktadır. Bu üretim artışının nedenleri;
· Ekonomik Nedenler
· Yetiştiricilik Avantajları
· Ürün Avantajı
· Pazar Değeri, şeklinde sıralanabilir.
Çekirdek Kabağının hem sulu hem de kıraç şartlarda yetiştirilebilmesi ve mensup olduğu bitkisel
gruptaki diğer bitkilere nazaran sulama, gübreleme, ilaçlama, işçilik giderlerinin daha düşük olması
sebebiyle daha karlı ürün olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte özellikle tıbbi faydalarından
dolayı Avrupa olmak üzere tüm dünyada ve ülkemizde yetiştiriciliği giderek artmaktadır.

ÜLKEMİZ İÇİN ÇEKİRDEK KABAĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNİN AVANTAJLARI

Kabak çekirdeği yetiştiriciliği son 20 yılda önemli bir sektör haline gelmiştir. Özellikle iç bölgelerde alternatif ürün olarak değerlendirilmekte, üretim alanları giderek artış göstermektedir.

Kabak çekirdeği yetiştiriciliğinin yayılmasının nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  1. Çekirdek kabağı yetiştiriciliği sulama olanaklarının sınırlı olduğu yerler için ekonomik ve avantajlı bir üründür.
  2. Çekirdek kabaklarından elde edilen tohumların uygun koşullarda depolanmak koşulu ile 1-2 sene saklanma şansı vardır.
  3. Kabak çekirdeği yetiştiriciliği mekanizasyona uygundur. Tohum ekiminden hasadına ve tohum işlemesine kadar olan her aşamada mekanizasyon kullanılabilmektedir.
  4. İç bölgelerde tarla bitkileri ile ekim nöbetine girebilmektedir. Özellikle kıraç alanlarda buğday, yem ve baklagil bitkileri ile ekim nöbeti şansı vardır.
  5. Çerezlik olarak kullanılmasının yanısıra gıda sektörü için hammadde konumundadır. Kabak çekirdekleri yağ yönünden zengindir. Bu nedenle çekirdeklerinden çıkarılan yağ doğrudan veya salata soslarına eklenerek değerlendirilebilmektedir. Yağ üretimi dışında yağ tesislerinden çıkan posa ve hasat sonu atıkların hayvan yemi ve organik gübre olarak kullanılabilme şansına sahiptir.
  6. Çekirdek kabağı üreticisi pazarlamada şu anda bir sıkıntı yaşamamaktadır. Ürünün dış pazar şansı bulunmaktadır.

Günümüzde ürünlerin sağlık değerinin yüksekliği kalite özelliği olarak dikkate alınmaktadır. Kabak çekirdeği halk arasında uzun yıllar bağırsak kurtlarının düşürülmesinde kullanılmıştır. Günümüzde yapılan araştırmalarda kabak çekirdeğinin doymamış yağ asitleri (% 35-47), protein (% 33-36), karbonhidrat (% 37) yönünden zengin olduğu kadar, mineral maddeler ve özellikle E vitamini yönünden zengin olduğu ortaya çıkarılmıştır (Yanmaz ve Düzeltir 2004, Ermiş 2010, Yanmaz ve ark. 2010).

Çizelge 1'de çiğ ve kavrulmuş kabak çekirdeklerinin yağ, protein bileşimi görülmektedir.